nieuws

23 jun 2002, 00:12

Groningse studenten leren beter zonder docent

Een zelfinstructiecursus voor studenten psychologie blijkt even goede studieresultaten op te leveren als dezelfde cursus onder volledige begeleiding van docenten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een deel van de begeleiding wordt vervangen door zowel onderlinge steun tussen studenten, alsook het benutten van een handig computerprogramma. Dit stelt psycholoog Johanna Schönrock-Adema, die 27 juni op haar onderzoek promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘’In de cursus gespreksvaardigheden leren studenten onder meer open vragen stellen, gevoel reflecteren en samenvatten’’, vat de RUG samen. Trainingen in professionele gespreksvaardigheden zijn verplichte stof voor psychologiestudenten. Het blijkt mogelijk om een minstens even groot leereffect te bereiken met slechts de helft van de oorspronkelijke begeleiding. ‘’Hoe verschillend de persoonlijkheden of leerstijlen van de studenten ook zijn, voor het succes van de cursus maakt het niet of nauwelijks uit’’, aldus de promovenda.
Ze ondervroeg tegen de vierhonderd studenten. Een gedeelte van haar onderzoeksgroep doorliep de cursus gespreksvaardigheden onder volledige begeleiding, een ander deel van de groep volgde de nieuwe zelfinstructietraining op eigen houtje, dat wil zeggen in kleine groepjes studenten. In het collegejaar ’97-’98 bestond de zelfinstructie nog gewoon uit een ouderwets werkboek, maar in het daaropvolgende jaar werd het computermiddel GEVAT ingevoerd, en dit werd verder ontwikkeld. Deze kekke afkorting staat voor GEspreksVAardigheidsTRaining. Het computerprogramma is inmiddels te koop en lijkt ook buiten de experimenten dus te werken.
De overheid streeft er naar het onderwijs in het algemeen te verbeteren met behulp van dit soort ICT-technologie en heeft er belang bij dat deze hightech experimenten goed uitpakken. Ook studenten zijn enthousiast. ‘’Ze blijken graag met het programma te werken, dus zonder begeleiding. Ze redden zich prima, zo blijkt’’, licht Schönrock-Adema toe. Het feit dat het moeilijk is feedback te geven, of gewoon even te klagen over een bepaald college wordt deels gecompenseerd door gestandaardiseerde beoordelingen.