nieuws

08 mrt 2002, 00:12

Groningse studenten blijken onbekend met ingrijpende studiewijziging

D66 Groningen is geschrokken van de onwetendheid van studenten over het bachelor-masterstelsel dat op de meeste faculteiten al het volgend collegejaar zal worden ingevoerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

D66 schrijft daarom een open brief aan alle faculteitsraden van de Universiteit en de Hanzehogeschool, waarin zij oproept om studenten beter te informeren over de gevolgen van de invoering van de bachelormasterstructuur en ze ook te betrekken in de discussie daarover.
Bij een door D66 georganiseerd debat over hoger onderwijs met Thom de Graaf op maandag 25 februari j.l. bleek dat de meeste studenten in de zaal nog niet eens wisten wat het bachelor-masterstelsel eigenlijk inhield. Een ramp voor de democratie in het hoger onderwijs meent Lotte Bruins Slot, hoogste student op de lijst bij D66 in Groningen. "Zonder de steun van de mensen die ermee moeten werken, dreigt de invoering van het bachelor-masterstelsel net zo'n mislukking te worden als de tweede fase. De gedachte was goed, maar de uitvoering te snel en te eenzijdig van bovenaf opgelegd. De betrokkenheid van studenten en personeel is niet alleen belangrijk voor het draagvlak voor het nieuwe stelsel, maar vooral ook voor de kwaliteit van het onderwijs: kritisch meedenkende studenten zijn goud waard."
In de brief wijst Lotte Bruins Slot op het instemmingsrecht voor studenten en wetenschappelijk personeel dat D66 als voorwaarde heeft gesteld voor de invoering van de bachelor-masterstructuur en dat nu in de wet op het hoger onderwijs is opgenomen. D66 staat overigens volledig achter een bachelormasterstelsel gestaan waarin de student centraal staat en aansluiting vindt op het internationale onderwijs. Om zo'n hervorming te doen slagen, is het echter wel van belang dat zij zorgvuldig wordt uitgevoerd.