nieuws

20 apr 2010, 11:11

Groningse student in brand gestoken tijdens ontgroening

Tijdens een ontgroening op een eilandje bij Giethoorn is zondagochtend 11 april een 21-jarig lid van een Groningse studentenvereniging zwaar gewond geraakt. Volgens het slachtoffer werd op zijn eigen verzoek het Sinterklaaspak dat hij droeg door een medestudent in brand gestoken. Hij liep hierbij tweede- en derdegraads brandwonden op aan zijn rug, maar zocht pas veertig uur later medische hulp, nadat de ontgroening voltooid was.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Onderdeel van de ontgroening was dat het viertal in tourbeurt slechts enkele uren per dag mocht slapen. Op een gegeven moment trok het slachtoffer een Sinterklaaspak aan. Hij vroeg vervolgens aan de andere drie studenten om hem in brand te steken. Eén van de drie goot een brandbare vloeistof over de mantel van het slachtoffer heen. Toen de mantel in brand was gestoken, ontstond vrijwel direct een vuurbol. De student rende al brandend het water in.

Zonder enige medische behandeling ging de ontgroening door. Het slachtoffer en de andere drie kandidaten werden dezelfde dag geïnaugureerd, zodat zij ook tot het dispuut zijn gaan behoren. Pas veertig uur na het incident liet de 21-jarige zich onderzoeken door een arts. Hij werd opgenomen in het brandwondencentrum in Groningen. Daar werd vastgesteld dat zes procent van zijn rug met tweede- en derdegraads brandwonden was verbrand. De student ligt nog steeds in het ziekenhuis. Hij moet daar waarschijnlijk nog de hele week behandeld worden aan zijn verwondingen.

Het slachtoffer werd door de studentencontactfunctionarissen van Regiopolitie Groningen gehoord over het incident. Hij wilde geen aangifte doen. Wel heeft de man een verklaring over het gebeurde afgelegd. De ouders van de studenten deden echter wel aangifte van zware mishandeling. Zij zijn van mening dat dergelijke ontgroeningstaferelen niet vaker mogen gebeuren. De ouders hebben de wens geuit dat de onderste steen boven komt. De drie andere studenten worden binnenkort gehoord. Na overleg met de officier van justitie is besloten een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

NADER NIEUWS:

Albertus Magnus ‘ontsteld’ door brand bij ontgroening

De Groningse studentenvereniging Albertus Magnus is ‘ontsteld’ over een feit dat een lid van haar vereniging ernstige brandwonden heeft opgelopen na een ontgroening. De man vroeg om onduidelijke redenen aan andere studenten om zijn Sinterklaaspak in brand te steken. ‘Wij snappen niet dat iemand een dergelijke actie kan verzinnen. Met alle disputen zijn duidelijke afspraken gemaakt omtrent de kandidaats-periode. Het verantwoordelijke dispuut heeft een sanctie opgelegd gekregen. Iedereen is zeer geschrokken. Wij hopen op een goed en snel herstel van de jongeman’’, aldus dinsdag de vereniging in een persverklaring.

VERKLARING ALBERTUS:

Hieronder passages uit de verklaring van Albert Magnus:

''Op de vereniging zijn we zeer geschokt door het gebeurde. Dit had niemand zien aankomen en als vereniging hadden we dit niet kunnen voorkomen. De vereniging vindt dat de kandidaat-leden een absurde actie hebben uitgehaald. Wij kunnen ons met deze actie absoluut niet identificeren.

Elk dispuut van Albertus Magnus heeft een verklaring getekend zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor het welzijn van hun kandidaat-leden. In de verklaring staan ook strenge aanvullende eisen: voorbeelden zijn een verbod op alcoholgebruik en eisen voor voldoende slaap en goede voeding. Het herendispuut heeft gefaald in zorg voor het welzijn van zijn kandidaat-leden. Het dispuut wordt daarom geschorst van de vereniging voor de periode van één jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De regels met betrekking tot kandidaat-tijden zullen verder aangescherpt worden. Het dispuut moet volledige inzage in hun kandidatentijd geven. Albertus wil alle activiteiten en draaiboeken van het dispuut nauwgezet volgen.
Het herendispuut staat de komende vijf jaar onder strenge controle. Wanneer zij in deze vijf jaar ook maar één incident zullen ondervinden, zal de erkenning van het dispuut ingetrokken worden en zij dusdanig ophouden te bestaan.

Albertus zal de grootst mogelijke medewerking aan het strafrechtelijk proces geven. Ieder op de vereniging wenst de jongeman een snelle genezing toe en hoopt dat hij niets blijvends aan het voorval overhoudt.''