nieuws

02 jun 2014, 09:09

Groningse sportverenigingen moeten straks volledige kostprijs voor accommodaties betalen, vreest CDA

Groningse sportverenigingen moeten straks volledige kostprijs voor accommodaties betalen, vreest CDA

Het CDA in de Groningse gemeenteraad vreest dat sportverenigingen in grote problemen gaan komen wanneer ze straks de volledige kostprijs voor accommodaties moeten gaan betalen.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op dit moment subsidieert de gemeente sportaccommodaties, zodat sporten voor iedereen betaalbaar kan blijven.  Dit zou zomaar kunnen stoppen als de nieuwe wet Markt en Overheid, die voorkomt dat de overheid oneerlijk concurreert met de markt, op 1 juli in werking treedt. Deze wet kan als gevolg kunnen hebben dat sportverenigingen per 1 juli de volledige kostprijs voor accommodaties moeten gaan betalen. Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld om te vragen naar de gevolgen van deze wet voor Stad en plotselinge hoge huren voor sportverenigingen te voorkomen.

 

Fractievoorzitter René Bolle: ‘Het CDA heeft zich altijd sterk gemaakt voor de breedtesport. Sporten is goed voor de gezondheid en is een verbindende factor in de stad. Dit moet voor iedereen betaalbaar zijn.’ Gemeenteraden kunnen de gevolgen van de wet Markt en Overheid tegengaan door sport aan te merken als zaak van algemeen belang. Op die manier kan de gemeente sportaccommodaties blijven subsidiëren en ervoor zorgen dat sportverenigingen niet opeens hoge huren hoeven te betalen.

 

‘Iedereen is het er over eens dat sport belangrijk is voor de Stad.’  aldus Bolle, ‘Het College van B&W moet snel actie ondernemen, zodat de gemeenteraad sport kan aanmerken als zaak van algemeen belang’. Als de gemeenteraad voor 1 juli een besluit neemt, kunnen de huren van sportaccommodaties blijven zoals ze nu zijn. De gemeenteraden van Tilburg en Hellendoorn hebben al een dergelijk besluit genomen.