nieuws

02 jan 2003, 00:12

Groningse SP vraagt om onderzoek Ruimtelijke Ordening

De SP-fractie in Groningen wil een onderzoek naar de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken (RO/EZ) in Groningen laten uitvoeren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

SP-raadslid Peter Verschuren schrijft het college dat het inmiddels al enkele malen is gebeurd dat een bouwvergunning van RO/EZ bij een bezwaarprocedure is vernietigd. Dit gebeurde onlangs met de toestemming voor het bouwen van een zwembad in de wijk De Buitenhof.
‘’Gezien omvang en karakter van de beslissingen die in een juridische procedure vernietigd worden, krijg ik zo langzamerhand toch behoefte aan enige discussie daarover’’, stelt Verschuren. ‘’Die zou gevoerd kunnen worden aan de hand van een vergelijkend onderzoek tussen Groningen en vergelijkbare steden, waarin het aantal beslissingen, het aantal bestreden beslissingen, het aantal gerechtelijke uitspraken waarin een gemeentelijke beslissing vernietigd wordt en de kosten van juridische procedures en van het herstellen van de fouten vergeleken worden.’’