nieuws

30 mrt 2011, 14:02

Groningse schooldirecteur laakt media

De directeur van de Groningse basisschool van het 12-jarige meisje dat vorige week beviel van een dochter laakt de manier waarop de Nederlandse media berichten over de zaak. ,,Het noemen van de naam van het meisje gaat alle perken te buiten”, zo reageerde directeur Wim Moes van basisschool De Heerdstee woensdag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groningse basisschoolscholiere beviel vorige week dinsdag tijdens een schoolexcursie van een gezonde dochter. Het baby’tje is door ambulancepersoneel te wereld gebracht. Het meisje wist niet dat ze zwanger was.

Meerdere kinderen uit de omgeving van het meisje zijn afgelopen dagen door journalisten benaderd, zowel op het schoolplein als via sociale media als Twitter en Hyves. In een geval werd een klasgenootje van het meisje via Twitter verzocht mee te werken aan een verhaal over de vader van de tienermoeder. ,,Deze man wordt op deze manier nu al aan de schandpaal genageld. Er is nog geen verdachte, dus wij houden alle opties open'', aldus Moes.

De leerlingen van De Heerdstee zijn tijdens lessen en kringgesprekken geïnstrueerd over de manier waarop ze het beste met media om kunnen gaan.
In de brief die de school vorige week aan alle ouders heeft gestuurd, werd hen verzocht vragen van media door te spelen aan de directie. In diezelfde brief werd de ouders ook gewezen op de aanwezigheid van een sociaal verpleegkundige op de school bij wie de kinderen eventueel terecht kunnen.