nieuws

14 jan 2003, 00:12

Groningse school zet beveiligingsbedrijf in na onrust

De Mondriaanschool in Groningen heeft beveiligingspersoneel ingehuurd om ongeregeldheden onder minderjarige asielzoekers op deze school tegen te gaan. Dat heeft directeur H. Burema donderdag bevestigd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Binnen de afdeling Internationale Schakelklas, met in totaal 140 leerlingen, werden leerlingen en docenten regelmatig slachtoffer van scheldpartijen, vechtpartijen en dreigementen van minderjarige asielzoekers. De directie zag zich hierop gedwongen beveiligingspersoneel in te huren.
Volgens Burema zijn de ongeregeldheden voor een groot deel het gevolg van het aangescherpte asielbeleid. Alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) die geen status hebben, moeten daardoor het land verlaten en komen onder spanning te staan.
,,Ook de persoonlijke omstandigheden van de asielzoekers zijn mede-oorzaak van de spanningen'', zei de directeur. ,,Sommige leerlingen hebben gezien hoe hun ouders werden afgeslacht''.
De politie in Groningen erkent dat er op de Mondriaanschool geregeld problemen zijn. Volgens een zegsman is de politie voorstander van de inzet van beveiligingsmensen.