nieuws

30 nov 2007, 09:09

Groningse scholieren naar Amsterdam

Een onbekend aantal scholieren uit Groningen is vanochtend vroeg richting Amsterdam vertrokken om op het Museumplein te protesteren tegen de lesurennorm. Leerlingen die zonder toestemming van hun ouders toch ion de trein of bus stappen, kunnen rekenen op een straf, zo hebben de Groningse scholen onderling afgesproken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Alle openbare scholen in de stad Groningen hebben gezamenlijk de afspraak gemaakt dat de leerlingen de gelegenheid wordt geboden aan de actie in Amsterdam mee te doen. Voorwaarde is wel dat de ouders van de leerling hier schriftelijke toestemming voor geven. Scholieren die zonder toestemming richting Amsterdam vertrekken, zullen worden aangemerkt als spijbelaars.

Ook leerlingen die van plan zijn in Groningen actie te voeren, zullen daarvoor worden gestraft. Ondanks de geplande actie wordt vrijdag op alle Groningse scholen lesgegeven volgens de roosters.
De leerlingenraad van het Maartenscollege heeft voor vrijdag twee bussen geregeld waarmee ruim 120 scholieren mee kunnen naar Amsterdam. Leerlingen die mee willen, moeten daarvoor wel 15 euro betalen.

De schoolleiding van het Augustinuscollege in Groningen, waarvan leerlingen eerder deze maand het initiatief namen tot een uit de hand gelopen demonstratie op de Grote Markt, laat weten dat de animo van scholieren om naar Amsterdam af te reizen klein is. Volgens de leiding gaan er binnen de school wel geruchten dat er vrijdag in Groningen opnieuw actie zal worden gevoerd.