nieuws

20 feb 2003, 00:12

Groningse scholen besparen gigantisch op water, gas en CO2

Groningse scholen zijn er dankzij een project vande Milieufederatie en provincie Groningen in geslaagd enorm te besparen op het water en gasverbruik. Daardoor vermindert de CO2 uitstoot met 87 ton.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze week zijn de resultaten van het project "Waterzijdig inregelen" van de Milieufederatie Groningen gepresenteerd. Dit project is gestart in 2001 met als doel deze wijze van energiebesparing gangbaar te maken onder installatiebedrijven en beheerders van gebouwen. In het kader van het project hebben vijf installateurs van vier installatiebedrijven de praktijkopleiding 'Waterzijdig Inregelen', gegeven door CV Tuning te Nijmegen, gevolgd. Ter afsluiting heeft Gedeputeerde T.A. Musschenga heeft aan deze installateurs een diploma overhandigd.
In de provincie Groningen zijn inmiddels 14 scholen ingeregeld waarvan 11 binnen het project. De 14 ingeregelde scholen hebben samen ruimen 48.000 m3 gas bespaard wat neerkomt op ongeveer 87 ton CO2 - reductie. In euro's levert dit een besparing op van ruim 14.000 euro. Gemiddeld hebben de 14 scholen 16% bespaard. De besparingen zijn het gevolg van inregelen, waaronder waterzijdig inregelen en het verhelpen van technische mankementen die binnen het inregeltraject aan het licht zijn gekomen. Bij sommige scholen zijn niet alle maatregelen uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat er geen geld voor het vervangen van kranen was. Bij deze scholen kan een nog grotere besparing worden bereikt.
Met het inregelen van een cv-installatie, waaronder het waterzijdig inregelen, kun je een cv-installatie zo instellen dat het comfort toeneemt terwijl tegelijkertijd het gasverbruik afneemt. Bij gevolg is er minder uitstoot van CO2. Vooral in grotere gebouwen is zo veel winst te behalen. De methode is 'herontdekt' door Henk Deinum uit Delfzijl, en hij heeft daarmee een paar jaar geleden de Nationale Toekomstprijs gewonnen. Het project werd financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen en Essent Energie. De gemeenten Groningen, Reiderland, Stadskanaal en Leek hebben deelgenomen aan het project. Zij selecteerden binnen hun gemeentegrens scholen. De cv-installaties van deze scholen werden ingeregeld, door installateurs die een praktijkopleiding Waterzijdig Inregelen hebben gevolgd. De deelnemende installatiebedrijven zijn: Velgsib BV Installatietechniek Stadskanaal, installatiebureau Wolter & Dros te Groningen, installatiebureau Bos te Beerta en installatiebureau Wening van der Wal te Groningen. .