nieuws

08 nov 2012, 21:09

Groningse raadsfracties samen in de bres voor GHBS

Een tot voor kort bijna ondenkbare coalitie van partijen in de Groningse gemeenteraad is in de bres gesprongen voor de hockeyclub GHBS. Die krijgt een nieuw hockeyveld. De gemeente heeft wel enkele voorwaarden maar het lukt GHBS maar niet om duidelijkheid te krijgen over andere zaken.
Een tot voor kort bijna ondenkbare coalitie van partijen in de Groningse gemeenteraad is in de bres gesprongen voor de hockeyclub GHBS. Die krijgt een nieuw hockeyveld. De gemeente heeft wel enkele voorwaarden maar het lukt GHBS maar niet om duidelijkheid te krijgen over andere zaken.
Een tot voor kort bijna ondenkbare coalitie van partijen in de Groningse gemeenteraad is in de bres gesprongen voor de hockeyclub GHBS. Die krijgt een nieuw hockeyveld. De gemeente heeft wel enkele voorwaarden maar het lukt GHBS maar niet om duidelijkheid te krijgen over andere zaken.
Een tot voor kort bijna ondenkbare coalitie van partijen in de Groningse gemeenteraad is in de bres gesprongen voor de hockeyclub GHBS. Die krijgt een nieuw hockeyveld. De gemeente heeft wel enkele voorwaarden maar het lukt GHBS maar niet om duidelijkheid te krijgen over andere zaken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De fracties van PvdA, Christenunie, D66, Stadspartij, VVD en Student en Stad willen duidelijkheid van het college van B&W over hockeyvereniging GHBS. Ook stellen deze fracties vragen over “Basis op orde”, een programma dat de gemeente gestart is om afspraken te maken met de sportverenigingen ten aanzien van vastgoed en gas/water/licht op de sportaccommodaties.


Hockeyvereniging GHBS krijgt op korte termijn een vierde hockeyveld om de groei van het aantal leden bij te benen. Maar het clubhuis en de was- en kleedruimtes van de vereniging moeten daartoe ook aangepast worden. De vereniging krijgt van de gemeente maar geen duidelijkheid over hoe deze aanpassingen gedaan kunnen worden. De raadsleden Van Lente, Verhoef, Copini, Bolhuis, Evenhuis en Van Rooij vinden het wenselijk dat er snel duidelijkheid komt.


“Tijdens een recent werkbezoek gaf de vereniging aan zelf de financiële lasten te kunnen dragen, maar om de een of andere reden lukt het niet om met de gemeente tot overeenstemming te komen”, geven de raadsleden aan. “Wij begrijpen graag van het college hoe er snel een oplossing kan komen. We gaan een vierde hockeyveld maken voor de club en dan moeten de leden van de vereniging ook kunnen douchen of na afloop een drankje kunnen nemen”.


Ten aanzien van Basis op Orde laten de fracties weten het doel van het programma van harte te ondersteunen, maar tegelijkertijd is de gemeenteraad nauwelijks betrokken bij de uitvoering ervan.


“We begrijpen van verenigingen dat met het programma Basis op Orde geprobeerd wordt de kosten duidelijk in beeld te krijgen. Dat is goed. Maar we horen ook dat er soms hele grote financiële gevolgen zijn voor verenigingen. Ook heeft het programma een aantal neveneffecten. En daarom willen we er als gemeenteraad nauwer bij betrokken worden”, aldus de raadsleden.