nieuws

15 okt 2008, 21:09

Groningse PvdA in de bres voor gehandicaptentoiletten

De Groningse PvdA gemeenteraadsleden Anneke Vos en Fien Slors vinden het een droevige zaak dat er in Groningen nog steeds te weinig aandacht is voor gehandicaptentoiletten. Ook vinden ze dat gehandicapten nog steeds te weinig worden betrokken bij bouwplannen, waardoor er van alles mis kan gaan. Zo past een scootmobiel niet in een lift in het Martiniziekenhuis. En met een rolstoel loop je het risico om vast te komen te zitten in het toilet van het Feithhuis. Een en ander schrijven ze in het weblog van de PvdA fractie in de DSG.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Wat heeft de PvdA fractie toch met toiletten? Wij ijveren al meerdere collegeperiodes voor meer openbare toiletten (recentelijk nog in de bespreking van de Binnenstadsvisie, bijvoorbeeld), ons raadslid Sherlock Telgt heeft zich druk gemaakt over de inadequate schoonmaak van de toiletten op lagere scholen en vorig jaar hebben we raadsvragen gesteld over het ontbreken van een gehandicaptentoilet bij evenementen als het 28-augustus feest.


Soms gaat het blijkbaar in de gemeentepolitiek over toiletten.
Morgen in de raadscie Onderwijs en Welzijn bespreken we o.a. een initiatiefvoorstel van het CDA over te realiseren algemene voorzieningen binnen de WMO. De WMO laat gemeenten zorg dragen voor middelen om alle mensen dus ook gehandicapten, ouderen etc. te laten deelnemen aan de maatschappij.

Dat kunnen individuele voorzieningen zijn zoals gesubsidieerd vervoer of huishoudelijke verzorging, maar ook door de stad in te richten op toegankelijkheid voor iedereen. Het CDA organiseerde een werkconferentie waar vele goede ideeen uitkwamen. Waaronder het voorstel om gehandicapte bewoners meer te betrekken bij bouwplannen. En dat laatste is ons uit het hart gegrepen, want je kunt nog zo precies opschrijven hoe er gebouwd moet worden, maar dat wil niet zeggen dat het daarmee goed gaat. Papier is geduldig, maar de praktijk blijkt weerbarstig.


Een greep uit berichten die wij hierover kregen in het afgelopen jaar:


- Het Feithuis had een prima invalidentoilet, maar er werd verbouwd en nu kan een rolstoeler nog wel het toilet in, maar nauwelijks meer draaien of de deur achter zich sluiten. De nieuwe wasbak heeft een diepe ronding van onderen waar iemand in een elektrische rolstoel niet onder past en de spiegel hangt op sta-hoogte...
- Er is een lift gebouwd in de parkeergarage van het nieuwe Martiniziekenhuis. Maar ondanks de eisen blijkt bij oplevering dat ie te klein is voor een scootmobiel. Het ziekenhuis heeft weliswaar nog geprobeerd dit te verhelpen, maar zonder het gewenste resultaat.
- Kijk naar de Confiance in Corpus den Hoorn, daar is nog steeds geen op- afrit gerealiseerd, terwijl er toch vanaf het begin een NOVO, Stip en bibliotheek in waren gepland met als belangrijke doelgroep natuurlijk ouderen en mensen met een zorgvraag.
- Kijk naar de Gabrielflat, daar is dan wel een op-afrit maar zo stijl dat je er alleen met een motortje tegenop kan en niet als je met de hand de rolstoel moet bewegen. Het beeld van hoe je er dan weer af komt kan zo op Youtube.
- De stad kent geribbelde stoeptegels om veilige looproutes voor blinden te markeren, maar bij een verbouwing worden die niet altijd aangepast. Bij het station bijvoorbeeld ligt nog een oude route die sinds de bouw van het Stadsbalkon eindigt in een lantaarnpaal.
- En er stond afgelopen jaar tegen alle beloftes in WEER geen invalidentoilet in het Stadspark op 28 augustus!


Tot zover deze bloemlezing.


De vraag is: heeft het nu zin om de regels nogmaals aan te scherpen of moeten we eerst maar eens zorgen dat de huidige regels nageleefd worden. Dus niet alleen ouderen en gehandicapten betrekken bij bouwplannen, maar vervolgens ook bij de oplevering!
En dan zal blijken dat het soms draait om dingen als de toiletten.”

Anneke Vos
Fien Slors

 

www.dsg.nl