nieuws

17 mrt 2003, 00:12

Groningse PvdA-ers willen VVD uit provinciebestuur lozen

PvdA-leden vinden dat er voor de VVD in het nieuwe college van Gedeputeerde Staten geen plaats meer is. Dat is de strekking van een motie die ze vrijdagavond indienen tijdens een vergadering in het Treslinghuis aan de Klaprooslaan. Volgens Wim Wildeboer, voorzitter van de PvdA afdeling Groningen, wordt het tijd voor een links progressief beleid. Daarbij is het nog de vraag welke rol het CDA daar in kan spelen. Hieronder de tekst van de motie:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘De gewestelijke afgevaardigden van de PvdA, bijeen te Groningen d.d. 14 maart 2003, hebben kennis genomen van de uitslag van de provinciale statenverkiezingen en stellen met instemming vast dat de statenfractie van de PvdA is gegroeid van 17 naar 20 zetels.
De vergadering van afgevaardigden stelt vast: · dat de PvdA samen met het CDA in staat is om een stabiel college te vormen dat kan rekenen op een meerderheid in de Provinciale Staten; · dat in de Staten een meerderheid bestaat voor een links/progressief beleid; · dat de VVD behoort tot de grootste verliezers.
Verzoekt de statenfractie van de PvdA te streven naar een college dat recht doet aan het gegeven dat er een meerderheid in de Staten is voor een links/progressief beleid; Verzoekt de fractie te onderzoeken welke bijdrage het CDA en zo mogelijk links/progressieve partijen hieraan kunnen leveren; vraagt de fractie hiervoor de onderhandelingen met enthousiasme en voortvarendheid te voeren en daarvan verslag te doen op de volgende gewestelijke vergadering d.d. 26 april 2003.' Tot zover de motie.