nieuws

21 sep 2002, 00:12

Groningse professor naar universiteit van Mongolië

Professor Betty Meyboom-de Jong, hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), zal begin oktober afreizen naar Mongolië om daar het zestigjarig bestaan van de Nationale Medische Universiteit in hoofdstad Ulaan Bataar te vieren. Vanaf 1996 heeft Meyboom-de Jong met collega’s uit Amsterdam en Leeds geholpen de universiteit een nieuw medisch curriculum op te zetten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er zijn sindsdien verscheidene uitwisselingen geweest waarbij Mongoliërs hier en Nederlandse docenten daar onderwijs gaven. Nederlandse studenten lopen inmiddels ook stage in Mongolië.
Op 1 september 1999 startte het nieuwe Mongolische curriculum. Zowel studenten als docenten zijn zeer enthousiast en begrijpen de noodzaak het onderwijs meer toe te spitsen op de problemen van de eerstelijns gezondheidszorg. Tot nu toe werd de medische kennis in Mongolië eenzijdig gedicteerd door de docent.
Het uitgestrekte, zeer dunbevolkte Mongolië kampt sinds de steun van de Sovjet-Unie wegviel met grote financiële problemen. Armoede zorgt voor een omvangrijke migratie van platteland naar stad. De gevolgen daarvan zijn werkloosheid, alcoholisme en veel zwerfkinderen. Eén kwart van de bevolking leeft nog een bestaan als nomaden en heeft geen vaste verblijfplaats.