nieuws

06 jun 2001, 00:12

Groningse proeftuin voor geneesmiddelengebruik is succes

Een proef met het uniform voorschrijven van geneesmiddelen in Groningen is een succes.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een proef met het uniform voorschrijven van geneesmiddelen die de afgelopen jaren in het Noorden is gehouden, is een succes. daarbij is er sinds 1999 naar gestreefd om specialisten en huisartsen op dezelfde wijze medicijnen voor te laten schrijven. Dat heeft geleid tot beter en doelmatiger geneesmiddelenbeleid. Aan deze Proeftuin Farmacie Gronuingen, zoals het experiment heet, is meegewerkt door huisartsen, specialisten, apothekers en academische ziekenhuizen. De proef is nog niet afgerond en wordt nu met twee jaar verlengd. Tijdens de proef werd een lijst met zestien richtlijnen samengesteld voor het voorschrijven van medicijngebruik. In het vervolg komen er nog meer richtlijnen. Bovebndien wordt er een proef gedaan met het maken van prijsafspraken voor medicijnen en wordt er gewerkt aan een voorkeurslijst voor voor te schrijven medicijnen.