nieuws

11 mei 2009, 09:09

Groningse politiek aan vooravond historische besluiten over tram en Forum

De Groninger gemeenteraad staat aan de vooravond van twee beslissingen die voor de toekomst van de stad enorme gevolgen zullen hebben. De komende maand, nog voor de zomer, zal besloten moeten worden over de vraag of we verder gaan met het Groninger Forum en de invoering van de tram. De plannen hebben nu al geleid tot verdeelheid tussen de generaties in de politieke partijen. Want waar de PvdA hartstochtelijk voorstander is van het Forum, zijn de Jonge Socialisten daar op tegen. En waar het CDA voorstander is van de tram zijn de jonge Christendemocraten tegen de komst van de tram, zo signaleert CDA fractievoorzitter Jan Seton in zijn weblog in de Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl). Hij schrijft er:
De Groninger gemeenteraad staat aan de vooravond van twee beslissingen die voor de toekomst van de stad enorme gevolgen zullen hebben. De komende maand, nog voor de zomer, zal besloten moeten worden over de vraag of we verder gaan met het Groninger Forum en de invoering van de tram. De plannen hebben nu al geleid tot verdeelheid tussen de generaties in de politieke partijen. Want waar de PvdA hartstochtelijk voorstander is van het Forum, zijn de Jonge Socialisten daar op tegen. En waar het CDA voorstander is van de tram zijn de jonge Christendemocraten tegen de komst van de tram, zo signaleert CDA fractievoorzitter Jan Seton in zijn weblog in de Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl). Hij schrijft er:
De Groninger gemeenteraad staat aan de vooravond van twee beslissingen die voor de toekomst van de stad enorme gevolgen zullen hebben. De komende maand, nog voor de zomer, zal besloten moeten worden over de vraag of we verder gaan met het Groninger Forum en de invoering van de tram. De plannen hebben nu al geleid tot verdeelheid tussen de generaties in de politieke partijen. Want waar de PvdA hartstochtelijk voorstander is van het Forum, zijn de Jonge Socialisten daar op tegen. En waar het CDA voorstander is van de tram zijn de jonge Christendemocraten tegen de komst van de tram, zo signaleert CDA fractievoorzitter Jan Seton in zijn weblog in de Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl). Hij schrijft er:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’De Jonge Socialisten (JS) zijn er al uit: niet én tram én Forum, maar kies voor de tram, die immers een OV-probleem oplost, en laat het Forum schieten. Ze wijzen daarbij op de komende bezuinigingen, de onzekerheid over de verkoop van de Essent-aandelen en dalende opbrengsten uit het Gemeentefonds. Ze halen zelfs rupsje-nooit-genoeg van stal. In juni beslist de raad.
Je had er op kunnen wachten, en ook nu stellen de JS ons niet teleur. Op de dag dat de PvdA-fractievoorzitter in het DvhN een hartstochtelijk pleidooi houdt voor de tram, komen de jonge sociaal-democraten met een geheel eigen opvatting en schieten ze het Forum alvast af. Zoiets komt trouwens in de beste families voor, want eerder al heeft mijn ‘eigen’ CDJA zich tegen de tram uitgesproken.
Er is, gezien de kosten van beide projecten, de neiging een keuze te maken. En die neiging wordt nog versterkt doordat die gelegenheid zich ook voordoet, nu er straks in 1 maand, misschien wel in één raadsvergadering over twee projecten met een enorme potentie maar ook met enorme financiële implicaties moet worden beslist. Op zich is het toeval dat de besluitvorming samenvalt, maar het biedt gelijk ook de kans om de kosten in samenhang te bezien.
Toch is de opstelling van de JS opvallend, want zoals de tram sterk aan GroenLinks-wethouder Dekker hangt, is het Forum immers vooral het paradepaardje van de PvdA. De opvatting van de JS, wat daar verder ook van zij, toont in ieder geval aan dat er in de boezem van die partij gerede twijfels bestaan over de betaalbaarheid van dit project.
Stel nu dat de JS hun zin krijgen, en de tram komt er wel, maar het Forum gaat inderdaad niet door, dan verliest de PvdA daarmee haar meest in het oog springende project. Dat terwijl de andere twee coalitiepartijen de buit dan al - met steun van de PvdA - binnen hebben: de SP heeft SoZaWe op het Europapark en GroenLinks heeft dan de tram. Wat houdt de PvdA dan over om te laten zien na 4 jaar links college?
Wat mij betreft schrijven ze de aanpak van de Zuidelijke Ringweg, waar we het begin juli over gaan hebben, op hun conto, - en dat zou ook terecht zijn- maar ik betwijfel of dat voldoende is om hun electoraat mee te behagen. Nee, ik verwacht dat de PvdA, ondanks de opvattingen van de JS, toch massief zal blijven inzetten op het Forum. En misschien rekenen ze stiekem ook op een burgemeester uit eigen kring als trofee, maar daar kun je nooit zeker van zijn.’’’

www.dsg.nl