nieuws

24 jan 2003, 00:12

Groningse overheid aansprakelijk gesteld voor falen politie bij Oosterparkrellen

De gemeente Groningen is verantwoordelijk voor het feit dat de Regiopolitie Groningen in de nacht van 30 december 1997 veel te laat heeft ingegrepen bij Oosterpark-rellen. Daarvan is het vroegere SP Statenlid Sjon Lammerts het slachtoffer geworden, samen met zijn echtgenote en zijn zoon. Het is een zeer belangrijke uitspraak van de rechtbank in Groningen dat de aansprakelijkheid van de gemeente Groningen nu is vastgesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat zegt de Groningse advocate mr. Louise v.d.Veen in reactie op een uitspraak van de rechtbank in Groningen. Die heeft Lammerts in het gelijk gesteld in een zaak die hij twee jaar geleden aanspande tegen de gemeente Groningen. Volgens hem zijn de gemeente en Regiopolitie verantwoordelijk voor het feit dat hij zijn zijn gezin veel te lang door jongeren konden worden belegerd in de nacht van 30 december 1997.
Deze rellen braken uit omdat jongeren boos waren geworden over een pamflet dat door de SP in de Oosterparkwijk was verspreid. Daarin werd toen gesteld dat een aantal jongeren voor overlast zorgde. De jongeren hielden Lammerts voor dat pamflet verantwoordelijk en belegerden zijn woning langdurig. De Groningse politie wachtte langdurig met ingrijpen waardoor die rellen konden uitgroeien.
Deze ‘Oosterparkrellen’ zouden uiteindelijk leiden tot een zeer ernstige bestuurscrisis in Groningen waarbij zowel de vroegere burgemeester Ouwerkerk, als de Hoofdcommissaris van politie als de Hoofdofficier af traden.
Na de komst van de nieuwe burgemeester in Groningen, Jacques Wallage, diende Lammerts een klacht in tegen de gemeente Groningen. Hij vond dat hij recht heeft op schadevergoeding, omdat de gemeente en de Regiopolitie Groningen die nacht nalatig waren geweest. Wallage wilde die schadevergoeding niet toekennen. De rechtbank in Groningen heeft Lammerts in zoverre in het gelijk gesteld dat deze heeft vastgesteld dat gemeente en Regiopolitie aansprakelijk zijn voor de geleden immateriële schade.
Volgens advocaat V.d.Veen heeft Lammerts nog niet besloten of er ook een schadeclaim komt. ‘We wachten eerst af of de gemeente Groningen nog in beroep gaat of niet’. Volgens haar gaat het in elk geval om een belangrijke uitspraak van de rechtbank in Groningen. ‘Het gebeurt niet vaak in Nederland dat burgers in dergelijke situaties in het gelijk worden gesteld. Er is weinig jurisprudentie over’.