nieuws

11 mrt 2015, 13:01

Groningse ouders hoeven voorlopig niet te betalen voor jeugdzorg

Groningse ouders hoeven voorlopig niet te betalen voor jeugdzorg

De gemeente Groningen vraagt voorlopig geen ouderbijdrage aan ouders van kinderen die jeugdhulp ontvangen via dagbehandeling of 24-uurszorg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Naar aanleiding van vragen van de Groningse ChristenUnie-fractie denkt de gemeente dat de nieuwe opzet van de ouderbijdrage in de praktijk moeilijk uitvoerbaar is en ingewikkeld is. Ook is men bang dat hulp wordt gemeden door de nieuwe regelgeving. 

De discussie rondom de nieuwe maatregelen in de jeugdzorg speelt ook landelijk. Staatssecretaris van Rijn presenteert voor de zomervakantie de uitkomsten van een onderzoek naar de problematiek rond de jeugdzorg. De gemeente Groningen neemt vanaf dan pas een definitief besluit over de ouderbijdrage en schort tot dan de betalingen op.

H
oewel de gemeente Groningen wettelijk verantwoording moet dragen voor het innen van de ouderbijdrage, is toch besloten om de inning op te schorten. “Bedoeling van de ouderbijdrage is juist om de kosten voor ouders op het zelfde niveau te houden wanneer hun kind thuis zou wonen. Dit lijkt met deze inning niet het geval, de ouderbijdrage kan bijvoorbeeld op deze manier oplopen tot 1500 euro per jaar”, aldus wethouder Jeugd Mattias Gijsbertsen.

‘Situatie van rechtsongelijkheid’

Ook vindt de gemeente dat de plaatselijke overheden en hulpinstanties onnodig veel extra administratieve taken op zich moeten nemen. Tevens geeft de wethouder aan dat op basis van de huidige regelingen een ‘situatie van rechtsongelijkheid’ is ontstaan. “Ouders van kinderen met gedragsproblemen of een verstandelijke beperking moeten nu wel betalen, terwijl er geen ouderbijdrage verwacht wordt bij kinderen met lichamelijke problemen in ene kliniek of in een ziekenhuis.”

De gemeente zal de staatssecretaris informeren via een brief. Naast gemeente Groningen hebben ook andere gemeenten zoals Haarlem, Amsterdam, Utrecht en Den Haag de inning van de ouderbijdragen voorlopig stopgezet.