nieuws

14 jul 2000, 00:12

Groningse ouders gaan op basisschool wc’s schoon houden

Groningse ouders gaan op basisschool wc’s schoon houden

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ze doen dat op verzoek van het schoolhoofd dat zegt dat er veel te weinig geld beschikbaar is voor de schoonmaak van de school. ‘We hebben slechts geld voor een uur per dag, voor het hele gebouw. Aan de toiletten komt de schoonmaker dus amper toe’, aldus directeur Roy Meulman. Zijn basisschool telt 560 leerlingen, waarvan er vierhonderd tussen de middag overblijven. ‘Al die leerlingen doen een plas, en de kleintjes doen het vaak naast de pot. De w.c’s zijn hier dus niet erg schoon meer, sommige ouders ergeren zich aan de stank. Daarom heb ik de Ouderraad gevraagd of ouders tussen de middag willen helpen met de w.c.’s ’, aldus Meulman.
De situatie op de Borgmanschool past volgens hem precies in het beeld dat wethouder H. Pijlman (D66) van onderwijs heeft geschetst. Volgens hem ‘verloedert het basisonderwijs in Groningen door geldgebrek’. Hij liet een onderzoek instellen waaruit blijkt dat alleen al in Groningen de 35 basisscholen 2,4 miljoen gulden tekort komen. ‘Ik ben het helemaal eens met de wethouder. Zoals het nu gaat kan het niet meer’, aldus schoolhoofd Meulman.