nieuws

09 sep 2010, 10:10

Groningse ouders bij basisscholen: opgepast. Politie controleert op naleving stopverboden

De gemeente Groningen stelde in 2009 een stopverbod in bij alle basisscholen in de gemeente. Het is een van de maatregelen die de gemeente nam om de omgeving van scholen verkeersveiliger te maken. De politie controleert op naleving van het stopverbod. Voordat de politie start met de controles, worden ouders geïnformeerd door de gemeente, de scholen en de politie. Inmiddels is bij circa vijftig scholen een stopverbod ingesteld. De politie stelt vast dat veel ouders zich niet aan het verbod houden.
De gemeente Groningen stelde in 2009 een stopverbod in bij alle basisscholen in de gemeente. Het is een van de maatregelen die de gemeente nam om de omgeving van scholen verkeersveiliger te maken. De politie controleert op naleving van het stopverbod. Voordat de politie start met de controles, worden ouders geïnformeerd door de gemeente, de scholen en de politie. Inmiddels is bij circa vijftig scholen een stopverbod ingesteld. De politie stelt vast dat veel ouders zich niet aan het verbod houden.
De gemeente Groningen stelde in 2009 een stopverbod in bij alle basisscholen in de gemeente. Het is een van de maatregelen die de gemeente nam om de omgeving van scholen verkeersveiliger te maken. De politie controleert op naleving van het stopverbod. Voordat de politie start met de controles, worden ouders geïnformeerd door de gemeente, de scholen en de politie. Inmiddels is bij circa vijftig scholen een stopverbod ingesteld. De politie stelt vast dat veel ouders zich niet aan het verbod houden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het stopverbod houdt in dat er van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 16:00 uur geen auto’s mogen stoppen voor de ingang van de school. Het stopverbod wordt gefaseerd ingevoerd. Inmiddels is bij vijftig basisscholen een stopverbod van kracht. Bij circa 14 scholen is het nog niet van kracht en wordt nog gewerkt aan het instellen van de stopverboden.

Informatie aan ouders
Voordat een stopverbod bij een school wordt ingesteld, worden de ouders geïnformeerd over de maatregel. De gemeente plaatst bebording bij scholen en in sommige gevallen neemt de gemeente ook infrastructurele maatregelen om ervoor te zorgen dat ouders zich aan de maatregel houden.

Waarschuwen en bekeuren
In de eerste week van de controles krijgen mensen die zich niet aan het stopverbod houden een waarschuwing. Na de waarschuwingsperiode gaat de politie over tot bekeuren. Bestuurders kunnen een boete tegemoet zien van 60 euro. Uiteraard wordt ook gecontroleerd op het het naleven van de algemene verkeersregels. Bijvoorbeeld het gebruik van kinderzitjes en gordels, het gedrag op zebrapaden, het blokkeren van de weg en parkeren op het trottoir.