nieuws

17 apr 2001, 00:12

Groningse landbouw-econoom: maatregelen tegen MKZ ‘ontoereikend’

Volgens de Groningse landbouw-econoom Strijker, werkzaam aan de RUG, zijn er ingrijpender maatregelen nodig om het MKZ-virus de kop in te drukken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Strijker is het noodzakelijk om de kring rond bedrijven waar MKZ is geconstateerd en waarin vee op andere bedrijven geënt moet worden, veel ruimer te maken. Volgens Strijker zal er in een cirkel van 30 tot 50 kilometer rond de infectiehaard geënt moeten worden.Er zal vervolgens van buiten naar binnen gewerkt moeten worden. Strijker liet tijdens en vraaggesprek met Radio Noord weten dat alleen op met deze drastische aanpak het virus zal verdwijnen.
Dat betekent niet dat al het vee binnen die cirkel vernietigd moet worden. Volgens Strijker moet er eerst overeenstemming komen met Brussel over het feit dat dit vlees voor consumptie geschikt blijft en binnen Europa verkocht mag blijven worden Hij schatte in dat er in Brussel voor zo’n afspraak weinig animo zal zijn, maar dat wanneer het virus eenmaal in de gebieden met veel varkens in Duitsland is uitgebroken, dit dan snel een beklonken zaak zal worden.