nieuws

26 jun 2001, 00:12

Groningse kraamkliniek moet druk op verloskundigen verlagen

Het Groningse Martiniziekenhuis krijgt een verloskundig centrum waarin vanaf volgend jaar eenderde van alle Groningse bevallingen moet worden begeleid. Het ziekenhuis hoopt op deze manier het grote tekort aan verloskundigen en kraamverzorgers in de provincie op te kunnen vangen en het aantal bevallingen thuis terug te brengen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het verloskundig centrum gaat zeshonderd van de 1800 bevallingen voor haar rekening nemen die jaarlijks in Groningen plaatshebben. Eerder gaven huisartsen in de provincie Groningen al aan te willen stoppen met het begeleiden van thuisbevallingen. Het ziekenhuis zelf doet nu al driehonderd bevallingen per jaar, zodat het totale aantal bevallingen onder de vleugels van het ziekenhuis op negenhonderd komt te liggen.
,,Mensen worden niet verplicht in het kraamcentrum te bevallen, maar we hopen door de bevallingen te concentreren wel druk van de ketel te halen voor de verloskundigen'', aldus een woordvoerder van het ziekenhuis. De kraamkliniek verschaft de verloskundigen alle faciliteiten voor de bevallingen. De zegsvrouw beklemtoont echter dat thuis bevallen nog wel degelijk mogelijk is. ,,In overleg met de verloskundigen is alles in principe mogelijk'', stelt ze. ,,Het is alleen de vraag of ze het aan kunnen.''
Op dit moment is zo'n 25 procent van de huisartsen in Groningen verloskundig actief. Het merendeel werkt in de provincie, waar nauwelijks professionele verloskundigen werkzaam zijn. Driekwart van deze huisartsen heeft aangegeven vanwege de toenemende werkdruk op korte termijn te willen stoppen met het begeleiden van de bevallingen.
Ook de twee grote Groningse ziekenhuizen zitten aan hun limiet waar het gaat om het begeleiden van bevallingen. Het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) begint 1 september wel een extra verloskundigenopleiding, waar jaarlijks vijftig nieuwe krachten moeten worden opgeleid. Verwacht wordt dat een groot deel van deze verloskundigen op termijn ook in Groningse ziekenhuizen of praktijken aan de slag gaat.