nieuws

23 dec 2009, 14:02

Groningse Korpschef Oscar Dros pleit voor Noordelijk politiekorps

De korpschef van de Regiopolitie Groningen, Oscar Dros, pleit voor het volledig samengaan van de politiekorpen van Groningen, Friesland en Drenthe. Door een fusie van de drie korpsen ontstaat er in het Noorden een robuust korps van 4500 medewerkers ‘met een stevige operationele slagkracht’. De Groningse korpschef zei dat woensdag in Groningen bij de presentatie van de jaarcijfers 2009 van de Groningse politie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Dros is de vorming van een noordelijk politiekorps goed mogelijk omdat er de afgelopen jaren al hard is gewerkt aan een intensieve samenwerking tussen de drie noordelijke politiekorpsen. Ook elders in Nederland zouden politiekorpsen kunnen fuseren om zo kosten te besparen, efficiency te vergroten en betere slagkracht te verkrijgen. In plaats van de huidige 26 politiekorpsen zouden er in Nederland uiteindelijk acht tot twaalf over kunnen blijven.

Volgens de Groningse korpschef is zijn voorstel een alternatief voor de plannen van de minister van binnenlandse zaken die het huidige politiebestel wil handhaven. ‘Ik ben bezorgd over de plannen van de minister. Die leveren alleen maar meer bureaucratie op. Als korpschef ben ik van mening dat het , als we de veiligheid willen bevorderen in Nederland, beter is het aantal politiekorpsen te verminderen’.