nieuws

25 okt 2000, 00:12

Groningse gemeenteraadsfracties bepleiten fatsoenscampagne

De Groningen CDA-fractie wil samen met coalitiegenoot VVD een fatsoenscampagne beginnen. Volgens de partijen loopt het asociale gedrag van de Groningers de spuigaten uit.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De VVD en het CDA ergeren zich al langere tijd aan de normvervaging op straat. De partijen noemen het te vroeg buiten zetten van vuilniszakken, het spuwen van kauwgom op straat en het vervuilen van trottoirs als voorbeelden. Waarschijnlijk dienen ze volgende week bij B en W een voorstel in voor een campagne die de Groningers de stadsetiquette moet bijbrengen.
Fractievoorzitter M. Visser van het CDA denkt aan de invoering van stadsdebatten. “We willen vooral de discussie op gang brengen. Het gaat erom dat je een mentaliteitsverandering teweeg brengt. Het is dan ook niet de bedoeling dat we nieuwe regels gaan opstellen.” Visser krijgt vaak het verwijt dat ze een belerend toontje aanslaat. “Maar dat is onterecht. We moeten er gewoon open over praten.”
De VVD heeft inmiddels een lijst met asociaal gedrag opgesteld. Fractievoorzitter R. Kouwenhoven wil de discussie ‘op een positieve manier’voeren. “Maar af en toe een tik op de neus blijft nodig.” De partij pleit dan ook voor grootschalige controleacties door de politie. Visser van het CDA heeft goede hoop dat de campagne effect heeft. “Je ziet het bij het geweld op straat. Daar is de publieke opinie ook omgeslagen.”