nieuws

22 feb 2009, 21:09

Groningse gemeenteraad aan vooravond besluit over aanpak Zuidelijke ringweg: dinsdag in raadscommissie

De Groningse gemeenteraad staat aan de vooravond van een ingrijpend besluit over de wijze waarop knelpunten in de verkeersafwikkeling van de belangrijkste verkeersader van Groningen worden aangepakt. De raadscommissie Beheer en Verkeer houdt dinsdag 24 februari van 21.15 tot 22.00 uur een extra vergadering. Enige punt op de agenda is de Zuidelijke Ringweg. De vergadering vindt plaats in de oude raadzaal in het stadhuis.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De raadscommissie besprak eerder deze maand de vijf varianten voor het aanpakken van de knelpunten op de Zuidelijke Ringweg. Deze variëren van een weg op palen tot een deel ondertunneling. Het college van B&W wil graag van de raad weten welke van de vijf opties de raad nader wil laten onderzoeken. Als bepaalde varianten nu al als niet haalbaar of wenselijk worden beschouwd, dan hoeven die niet verder onderzocht te worden.

In mei 2009 willen Rijkswaterstaat, provincie en gemeente hun voorkeur duidelijk maken aan verkeersminister Eurlings. Hij heeft geld gereserveerd om de zuidelijke ringweg aan te pakken. Betrokken partijen willen 26 februari beslissen welke varianten verder worden onderzocht.