nieuws

15 apr 2001, 00:12

Groningse gemeenten stemmen MKZ-beleid af

De Groningse gemeenten die grenzen aan Friesland hebben hun MKZ-beleid op elkaar afgestemd. Evenementen worden waar mogelijk afgelast en de boeren wordt aangeraden om hun boerderij zo weinig mogelijk te verlaten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook de meeste paasvuren op het platteland worden waarschijnlijk afgelast. Als een boer toch een paasvuur wil organiseren wordt hij aangeraden om te overleggen met omringende boeren. In ieder geval mogen er geen materialen worden verbrand die voor de transport van dieren, veevoer of mest zijn gebruikt.
Binnen de bebouwde kom kunnen de evenementen wel doorgaan. Het waterschap Noorderzijlvest heeft de zeedijken en de wegen op de ijken afgesloten voor het publiek. Eerder sloot Staatsbosbeheer al het natuurgebied Lauwersmeer. Hier grazen 225 Schotse hooglanders die mogelijk moeten worden afgemaakt.