nieuws

29 aug 2001, 00:12

Groningse gemeente geheel ‘drooggelegd’ na drankmisbruik

De Groningse gemeente Menterwolde heeft een verbod voor onbepaalde tijd ingesteld op het gebruik van alcohol op de openbare weg binnen de hele gemeente. Wie zich niet aan het verbod houdt loopt kans op een boete van vijfduizend gulden of een hechtenis van drie maanden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de gemeente Menterwolde is het verbod noodzakelijk omdat steeds meer burgers klagen over overlast van drankgebruik op de openbare weg. Onlangs nog deden zich vervelende incidenten voor in de kernen Muntendam, Zuidbroek en Noordbroek.
Volgens burgemeester mevr. M. Lantinga was aanvankelijk overwogen om het verbod op alcohol-consumptie slechts in enkele delen van de gemeente te laten geleden. ‘Maar dan verzeil je snel in discussies over de vraag waar zo’n verbod wel, en waar zo’n verbod niet moet gelden. Daarom hebben we maar voor de gehele gemeente gekozen’.
De algemene plaatselijke verordening stelde B en W in staat om het verbod in te stellen. ‘En dat hebben we nu dus maar gedaan. Niet omdat we hier een heksenjacht willen op mensen die een keer een glas bier drinken terwijl ze zitten uit te rusten van een lange fietstocht. Maar wel om de politie beter in staat te stellen op te treden in gevallen dat er echt sprake is van overlast door veelvuldig drankgebruik’, aldus Lantinga.
Deze zomer werd er ook al een verbod om alcohol te drinken ingesteld in Scheveningen. Dat verbod geldt alleen voor de boulevard, en bovendien voor een beperkte periode, tot en met 15 september.