nieuws

15 okt 2001, 00:12

Groningse faculteit zoekt sponsor voor ziekenhuis Curaçao

- De medische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen zoekt geldschieters voor het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Curaçao. De faculteit heeft volgende week een gesprek met minister Borst van Volksgezondheid, zegt kinderarts E. Verhagen, die jarenlang in het ziekenhuis heeft gewerkt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het ziekenhuis met een subsidie van enige miljoenen guldens gesteund, maar kondigde drie jaar gelden aan die steun af te bouwen. Het is de bedoeling dat de Antilliaanse regering de financiering overneemt. Volgens Verhagen is het onwaarschijnlijk dat dat gebeurt. Hij probeert daarom alsnog een geldschieter in Nederland te vinden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,Het bedrag is vrij gering, maar de effecten zijn groot'', zegt Verhagen. Hij vreest dat er jaarlijks tweehonderd kinderen zullen sterven als er geen geldschieter wordt gevonden. Het ministerie van BZK subsidieerde sinds 1967 de Nederlands Antilliaanse Stichting voor Hoger Klinisch Onderwijs (Nashko). Nashko zorgt ervoor dat jaarlijks 18 studenten van de Rijksuniversiteit Groningen hun co-schappen in het hospitaal kunnen lopen. De stichting betaalt ook de plaatsing van zes arts-assistenten bij kindergeneeskunde en chirurgie en zes chefs de clinique bij het ziekenhuis van Willemstad.