nieuws

05 mrt 2003, 00:12

Groningse en Duitse onderwijsvakbonden in conclaaf in Zuidbroek (6 en 7 maart)

Bilaterale conferentie van de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) op 6 en 7 maart in Zuidbroek

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hoe vinden we oplossingen voor het lerarentekort in het onderwijs en welke rol vervult de onderwijsinspectie bij de kwaliteitszorg in het onderwijs ? Zowel in Duitsland als in Nederland wordt het probleem van het lerarentekort steeds nijpender. Waar moeten we de oplossingen zoeken, vooral in het basis- en voortgezet onderwijs ? Voor welke mogelijkheden kan flexibilisering, kunnen uitzendbureau’s en vervangingspools zorgen en bieden zij soelaas ? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de rechtspositie van leraren en voor de aantrekkelijkheid van het beroep? De onderwijsinspectie verandert langzamerhand nadrukkelijk haar rol van controleur van lessentabellen en bevoegdheden naar katalysator van onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg. Hoe verloopt dat proces en wat is de betekenis ervan voor het onderwijs op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs ? Over deze twee vraagstukken en over actuele ontwikkelingen in het onderwijsvakbeweging houden de Duitse onderwijsbond Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) en de Nederlandse Algemene Onderwijsbond (AOb) op 6 en 7 maart a.s. een conferentie in Hotel Zuidbroek. Deze 22e bilaterale jaarlijkse bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Eems Dollard Regio (EDR) in Nieuweschans/Bunde.