nieuws

17 jun 2014, 09:09

Groningse dijken aardbevingsbestendig gemaakt

Waterschap Noorderzijlvest is gisteren begonnen met het aardbevingbestendig maken van de kade aan de noordkant van het Eemskanaal in Woltersum. Het stuk dijk zou een risico lopen bij zwaardere aardbevingen. Daarom is maandag begonnen met het plaatsen van een damwand voor extra stabiliteit.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit onderzoek van Deltares kwam eerder naar voren dat 63 kilometer kanaaldijk en 43 kilometer zeedijk niet aardbevingsbestendig is. De damwanden zorgen voor extra stevigheid.

Dit jaar worden drie trajecten aangepakt: bij Groningen, Woltersum en Appingedam. Terwijl in Woltersum damwanden worden geslagen, worden in Groningen zogeheten kleikisten tussen het fietspad en het water geplaatst. Het is nog onbekend hoe het stuk dijk in Appingedam wordt aangepakt om aardbevingbestendig te worden.

De extra kosten van deze noodzakelijke werkzaamheden als gevolg van het aardbevingsrisico zijn voor rekening van het ministerie van Economische Zaken.