nieuws

04 jul 2002, 00:12

Groningse denktank moet huisartsentekort oplossen

De provincie Groningen heeft samen met zorgverzekeraar Geové RZG en de Districts Huisartsenvereniging (DHV) een zogeheten expertteam voor de huisartsenzorg opgericht. Deze moet ervoor zorgen dat het Groningse platteland ook in de toekomst nog genoeg huisartsen heeft.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het expertteam ontwikkelt zelf geen plannen maar zal de overbezette huisartsen helpen hun eigen ideeën te ontwikkelen. Nieuwe samenwerkingsverbanden tussen huisartsen moeten het aantrekkelijker maken voor aankomende huisartsen om zich in de regio te vestigen. Als er niet wordt ingegrepen, is over tien jaar tachtig procent van de Oost-Groningse huisartsen verdwenen.
Geové RZG en de provincie stellen ieder 225 duizend euro beschikbaar voor een periode van drie jaar. Volgens gedeputeerde H. Bleker heeft de provincie geen directe verantwoordelijkheid op het terrein van de huisartsenzorg, maar voelt zij zich wel verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de provincie. Groningen is de eerste provincie die op deze wijze het tekort aan huisartsen wil verhelpen. De landelijke taskforce voor het huisartsentekort komt deze aanpak binnenkort bekijken.