nieuws

22 nov 2012, 08:08

Groningse corporaties zetten bouwprojecten jongerenhuisvesting in de ijskast

Woningcorporaties Lefier, de Huismeesters en Nijestee hebben plannen voor nieuwbouw voor jongerenhuisvesting in de ijskast gezet. Het college van B en W maakt zich ook zorgen om de jongerenhuisvesting in de stad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van Burgemeester & Wethouders van Groningen heeft zorgen over de plannen van het kabinet om de maximale huur van woningen te bepalen op 4,5 procent van de WOZ-waarde.

Woningcorporaties zien zich daardoor genoodzaakt hun investeringen te herzien. In Groningen heeft dat mogelijk negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van jongerenhuisvesting. Samen met de corporaties en met andere steden zal Groningen bij de minister van Wonen en Rijksdiensten de maatschappelijke consequenties van de maatregel onder de aandacht brengen.


Woningcorporaties Lefier, de Huismeesters en Nijestee hebben aangegeven vooralsnog de ontwikkeling van een aantal Bouwjong-projecten in de stad ‘on hold’ te zetten, in afwachting van de concrete uitwerking van de aangekondigde maatregelen. Ook andere investeringsprojecten worden de komende weken door de corporaties kritisch bekeken.

Ambities


Wethouder Van der Schaaf heeft met de corporaties gesproken over de voorgestelde maatregelen en de gevolgen daarvan. “Een realistisch en constructief gesprek,” volgens Van der Schaaf. “We hebben onze zorgen gedeeld, maar ook naar elkaar toe uitgesproken dat de gezamenlijke ambities op het gebied van jongerenhuisvesting in Groningen recht overeind blijven staan.We hebben goede plannen die voorzien in een grote behoefte. Daar blijven we ons voor inzetten.”


In een brief aan de gemeenteraad stelt het college van B&W dat die ambities niet gerealiseerd kunnen worden als de financiële basis onder de plannen voor Bouwjong wegvalt. Dat betekent dat de druk van jongerenhuisvesting op de bestaande wijken verder zal toenemen. Bovendien vreest het college grote negatieve gevolgen voor de bouwsector.


Het college zal bij de minister van Wonen en Rijksdiensten de consequenties van de voorgenomen maatregelen kenbaar maken. Groningen doet dat in nauwe samenwerking met de woningcorporaties en met andere steden die hun (jongeren-) huisvestingsprogramma’s in gevaar zien komen.