nieuws

10 mrt 2003, 00:12

Groningse consulenten geven steun aan mensen met psychische handicap

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten een subsidie van 45.400 euro toe te kennen aan het experiment "Support Consulent" van Stichting Compaen in Veendam. In het project krijgen mensen met een psychische handicap een steuntje in de rug van een professioneel duo, om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Het gaat daarbij om mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn, maar die in principe redelijk in staat zijn zelfstandig te leven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Mensen met bijvoorbeeld een psychische of verslavingshandicap krijgen in het experiment hulp van een professionele duo dat bestaat uit een medewerker van het AMW (Algemeen Maatschappelijk Werk) en een "ervaringsdeskundige". Deze combinatie helpt de afstand tussen de belevingswereld van de cliënt en de hulpverleners te overbruggen. Het doel van het experiment is om de maatschappelijke positie van de cliënten te versterken, de zelfredzaamheid te vergroten en onnodige - meer ingrijpende - zorg te voorkomen. De hulp die geboden wordt is weinig intensieve, praktische en vraaggestuurde zorg. Daarbij kan gedacht worden aan het zoeken van geschikte huisvesting, het zorgen voor een inkomen/werk en het opbouwen van sociale contacten bijvoorbeeld tijdens het besteden van vrije tijd.