nieuws

21 jun 2011, 10:10

Groningse columniste over ‘Verdomming van Nederland’

'Ik wil niet voortdurend geconfronteerd worden met de waan van vandaag. Het blussen van brandjes, het individualiseren van grote ontwikkelingen waardoor het lijkt of het over mij gaat wat in werkelijkheid echt niet zo is. Henk en Ingrid bestaan niet.' Passage uit een bijdrage vandaag in ons blog: www.fgblog.nl

van Jellie Tiemersma.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jellie Tiemersma (1967) woont momenteel in Groningen. Zij is oud-gemeenteraadslid voor het CDA in Leeuwarden en twintig jaar werkzaam in management(advies) functies bij de overheid en in de non-profitsector.

Na een aantal jaren als financiële manager en concerncontroller gewerkt te hebben, heeft zij tien jaar geleden gekozen voor een bredere (eind)verantwoordelijkheid. www.fgblog.nl