nieuws

08 mei 2002, 00:12

Groningse burgers mogen meepraten tijdens Raadsvergadering

Het gaat er steeds levendiger aan toe tijdens gemeenteraadsvergaderingen in Groningen. Dat is niet alleen te danken aan de fellere oppositie door onder meer de nieuwe Stadspartij. Maar ook aan het feit dat gewone burgers voortaan mogen meepraten tijdens gemeenteraadsvergaderingen in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De regeling is ingegaan bij de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad die afgelopen week voor het eerst ging vergaderen. Daarbij is afgesproken dat Groningse burgers voortaan tijdens de vergadering van de gemeenteraad hun mening mogen geven. Een beperking is wel dat ze niet over alles hun zegje mogen doen, maar alleen over de onderwerpen die nog niet eerder in een raadscommissievergadering besproken zijn.
Mensen die willen meepraten met de raad, moeten dat ook wel eerst 48 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffier, tel. (050) 367 77 22.