nieuws

27 jan 2003, 00:12

Groningse bisschop Eijk noemt beroep op onsterfelijkheid bij kloneren ‘grote onzin’

Bisschop Eijk van Groningen vindt het onzinnig dat mensen de onsterfelijkheid denken te bereiken door zichzelf te kloneren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Raëliaanse sekte beweert dat kloneren een middel tot onsterfelijkheid is. Door van een volwassen mens een kopie te maken zou men hem als het ware verder doen leven. Dat is onzin, schrijft bisschop dr. W.J. Eijk deze week in 1-2-1, het officieel orgaan van het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap. Door het kloneren maakt men een tweeling, zij het met verschil in leeftijd. Tweelingen zijn onafhankelijke geesten met een eigen menselijke geest, aldus Eijk, die eerst als arts afstudeerde voordat hij aan de priesteropleiding begon. Hij is namens de bisschoppenconferentie referent voor medisch-ethische zaken.
Angstaanjagender vindt hij dat reproductief kloneren wordt gezien als een middel om perfecte mensen te kopiëren. De maakbaarheid van de perfecte mens en het creëren van een superras laat binnen de samenleving steeds minder ruimte voor gehandicapten, voor mensen met een afwijking en voor ouderen die niet meer 'volwaardig' aan het productieproces deelnemen.
De Rooms-Katholieke Kerk wijst het kloneren van mensen resoluut van de hand, schrijft Eijk. Zij ziet de ingreep in het embryo als een aanslag op de waardigheid van het leven van een weerloze nieuwe mens. Het gebruik van embryo's voor therapeutische doeleinden betekent naar de mening van Eijk dat de ene mens wordt opgeofferd voor de genezing van de ander. De term 'therapeutisch kloneren' is daarom misleidend. Het gaat immers niet om een therapie voor het embryo zelf.