nieuws

23 mei 2002, 00:12

Groningse bevolking groeit tot boven 175.000; meer alleenwonenden

Het aantal inwoners van de gemeente Groningen is het afgelopen jaar gestegen tot boven de 175.000. Het aandeel van de alleenstaanden daarin is opgelopen tot 44 procent.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het aantal Groningers van buitenlandse afkomst bedraagt 18 procent, zo blijkt uit nieuwste gegevens van de gemeente Groningen.
Het Informatie Centrum van de gemeente Groningen heeft een Vlugschrift gemaakt waar de ontwikkeling van de Groningse bevolking in staat beschreven. In 2001 is het aantal inwoners van Groningen toegenomen met 1.336 mensen tot 175.666. Dit is een procentuele toename van 0,8%. Deze toename is ontstaan door natuurlijk verloop (+ 436 personen) en door een positief migratiesaldo (+ 900).
Het aantal personen dat zich in Groningen vestigt, is vanaf 1998 groter dan het aantal dat de stad verlaat. Het migratiesaldo van personen in gezinsverband was in 2001 –454, dit aantal was geringer dan in 2000 toen was het –1.068.
Het aantal huishoudens bedroeg 85.843 per 1-1-2002. Tot 2000 nam het aantal alleen wonenden toe, maar de afgelopen 2 jaren naam dit af tot 38.067 op 1 januari 2002. Dit is 44% van het totaal aantal huishoudens. Het aantal huishoudens met kinderen nam het afgelopen jaar met 245 toe tot 19.233. Deze toename is een voortzetting van die in 2000. In de gemeente Groningen zijn er volgens de VNG-telmethode 32.864 allochtonen. Dit is 18,7% van de bevolking. Het aandeel van de eerste generatie is 55%. De grootste groep allochtonen zijn mensen uit Nederlands Indië en Nieuw Guinea (4.500), Duitsland (bijna 4000), Suriname (ruim 3000) en de Antillen en Aruba (ruim 3000).