nieuws

28 aug 2014, 17:05

Groningse bestuurders zien af van reis naar Rusland

Het bestuur van de Stedenband Groningen-Moermansk heeft de bestuursreis, die gepland stond voor begin oktober, uitgesteld. Reden voor het uitstel is de maatschappelijke onrust over de internationale ontwikkelingen in Oekraïne en het breed ervaren gevoel van rouw  na de ramp met de MH17.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De bestuursreis was aanvankelijk gepland om in Moermansk aandacht te schenken aan het 25-jarig jubileum van de Stedenband. Op 16 maart jl. had het bestuur in de Der Aa-kerk te Groningen al een drukbezochte culturele middag georganiseerd ter ere van dit jubileum. Op 4 oktober zou het jubileum in Moermansk plaatsvinden, op de dag dat de stad Moermansk zelf haar verjaardag viert. Het bestuur uit Groningen zou bij deze viering aanwezig zijn.

 

De ramp met de MH17 en de daaropvolgende ontwikkelingen in Oekraïne hebben echter tot veel  verdriet en onrust geleid in Groningen en de rest van Nederland. Het bestuur vindt het niet gepast om 25 jaar vriendschappelijke contacten tussen Groningen en Moermansk te vieren als de slachtoffers van de MH17 nog steeds niet allemaal geïdentificeerd  zijn. Daarom is besloten de bestuursreis uit te stellen.

 

Het bestuur is geenszins van plan om de contacten met de mensen in Moermansk op te geven: 25 jaar contact op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en economie hebben tot prachtige resultaten geleid zoals een House of Equality voor de LGBT-gemeenschap en een dagopvang voor gehandicapte kinderen en volwassenen. In het voorjaar van 2015 wordt besproken of de situatie het dan toelaat om het 25-jarig jubileum alsnog in Moermansk te vieren.