nieuws

14 aug 2009, 13:01

Groningse basisscholen bereiden zich voor op Mexicaanse Griep

Echt zorgen maakt men zich nog niet, op de basisscholen in het Noorden. Maar nu het aantal besmettingsgevallen gestaag oploopt, worden ook daar de risico’s die de Mexicaanse griep met zich mee brengt serieus genomen. “Tot nu toe zijn de berichten nog niet erg verontrustend,” vertelt Rolf Eisses, directeur van de Anne Frankschool in Groningen. “ Maar je moet niet je kop in het zand steken, we weten dat het er aan komt.” Daarom zijn vandaag nog de pompjes met desinfecterende zeep in huis gehaald, is er gezorgd voor papieren handdoekjes in plaats van rollen en is de conciërge gevraagd voorlopig deurkrukken en lichtknopjes meerdere malen per dag af te nemen. “Verder wachten we af hoe het zich ontwikkelt. We willen niet op voorhand maatregelen nemen die achteraf gezien niet nodig blijken te zijn geweest.’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een vergelijkbare sfeer heerst er op basisschool De Meent in Glimmen. Maandagochtend zal Gerda Bieleveld de leerlingen zoals ieder jaar na de zomer ontvangen in het gymlokaal. Dit jaar zal ze er bij die gelegenheid op wijzen dat het belangrijk is dat de kinderen hun handen goed wassen, zeker als ze hebben moeten niezen. Ze zal het luchtig houden, zodat de kinderen zich niet onnodig zorgen gaan maken. Voor de ouders zijn er flyers opgehangen van de GGD.

Op beide scholen wordt nog overlegd over de verdere aanpak. De Anne Frankschool werkt aan een draaiboek voor het geval de epidemie echt losbarst en het ziekteverzuim onder de docenten te zeer uit de klauwen loopt. Tot die tijd letten de juffen en meesters vooral goed op of een kind na de vakantie te erg aan het snotteren is. In dat geval zal contact opgenomen worden met de ouders zodat die zoon- of dochterlief eventueel een paar dagen thuis kunnen houden.