nieuws

22 jan 2002, 00:12

Gronings waterschap onderzoekt mogelijkheden van kostenbesparing

Het waterschap Hunze en Aa’s onderzoekt de mogelijkheden om voor volgend jaar de kosten niet te laten stijgen. Daarbij moet antwoord gevonden worden op de vraag welk kwaliteit kan worden geleverd voor een totaalbudget van € 62 miljoen, de hoogte van de begroting 2002. Omdat een harde nullijn gaat gepaard met bezuinigingen, wil men bezien welke gevolgen dit heeft voor de kwaliteit van het werk en welke risico’s deze ingreep eventueel met zich meebrengt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het kostenbesparingsonderzoek volgt op de behandeling van de begroting 2002 door het algemeen bestuur eind vorig jaar. Toen is afgesproken dit jaar vroegtijdig van gedachten te wisselen over de voorgenomen maatregelen, die leiden tot de begroting 2003 en de gevolgen voor de tarieven. Het dagelijks bestuur zal - in afwachting van deze bespreking - geen investeringsvoorstellen aan het algemeen bestuur ter besluitvorming voorleggen, die financiële gevolgen hebben voor de jaren na 2002.
Het algemeen bestuur van het waterschap bespreekt de resultaten van het onderzoek en de gevolgen van eventuele kostenbesparing in de vergadering van 27 maart.