nieuws

15 apr 2002, 00:12

Gronings waterschap moet bouw omstreden sluis bij Winsum stilleggen

Het Groningse waterschap Noorderzijlvest heeft de werkzaamheden voor de bouw van een omstreden sluis nabij Winsum vanmiddag stil gelegd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat is maandag gebeurd nadat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State daartoe opdracht gaf. Volgens de Raad van State moet het waterschap eerst de uitslag afgewacht van procedures die door tegenstanders van de bouw van het gemaal zijn aangespannen. Volgens die tegenstanders is een nieuwe sluis niet noodzakelijk en moet de bestaande en monumentale sluis Schaphalsterzijl behouden blijven. Zij verzetten zich daarom tegen het verlenen van een vergunning voor de sloop van de oude sluis en tegen het verstrekken van een bouwvergunning voor de nieuwe.
Het Waterschap Noorderijlvest is zeer teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State. ‘Het water in dit deel van ons waterschap stijgt in verband met de bodemdaling door de aardgaswinning in Groningen. Om de gevolgen daarvan op te heffen is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk een nieuw gemaal met schutsluis bij Schaphalsterzijl komt’, aldus woordvoerder Liesbeth Brouwer. Volgens het waterschap moesten er in februari 2002 in Bedum al zandzakken worden gelegd vanwege het hoge water. Om het gebied achter Winsum in de toekomst te beschermen en de overstroming van kades tegen te gaan, moeten er volgens het waterschap zo snel mogelijk nieuwe gemalen komen, onder meer bij Schaphalsterzijl.
Volgens haar is de uitspraak van de Raad van State ‘zeer vervelend’, omdat het een vertraging van de bouw oplevert. ‘Door het schorsen van de bouwvergunning loopt het bouwschema minimaal een jaar achterstand op. Het wordt daardoor steeds moeilijker voor ons om de bewoners onder alle omstandigheden te kunnen vrijwaren van wateroverlast’, aldus de woordvoerder.