nieuws

05 jan 2010, 22:10

Gronings PvdA raadslid hekelt gebrek aan enthousiasme B en W voor binnenhalen nieuwe Rijksdienst

'Echt werk van werk maken lijkt er niet bij te zijn. Geen enthousiasme om te strijden voor een goede zaak'. Dat schrijft het Groningse PvdA gemeenteraadslid Bert Oost over het college van B en W van Groningen. De pittige kritiek is opmerkelijk omdat het PvdA raadslid daarmee het deels uit PvdA-wethouders bestaande college van B en W stevig op de korrel neemt. Maar het PvdA-raadslid vindt dat vragen die hij stelde over een belangrijke kwestie als nieuwe werkgelegenheid in Groningen, niet serieus door B en W zijn beantwoord. Volgens hem moeten B en W er alles aan doen om er voor te zorgen dat een nieuwe Rijksdienst, in Groningen gevestigd gaat worden. zo betoogt Bert Oost in het PvdA weblog in de DSG. Oost:
'Echt werk van werk maken lijkt er niet bij te zijn. Geen enthousiasme om te strijden voor een goede zaak'. Dat schrijft het Groningse PvdA gemeenteraadslid Bert Oost over het college van B en W van Groningen. De pittige kritiek is opmerkelijk omdat het PvdA raadslid daarmee het deels uit PvdA-wethouders bestaande college van B en W stevig op de korrel neemt. Maar het PvdA-raadslid vindt dat vragen die hij stelde over een belangrijke kwestie als nieuwe werkgelegenheid in Groningen, niet serieus door B en W zijn beantwoord. Volgens hem moeten B en W er alles aan doen om er voor te zorgen dat een nieuwe Rijksdienst, in Groningen gevestigd gaat worden. zo betoogt Bert Oost in het PvdA weblog in de DSG. Oost:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eind vorig jaar stelden wij vragen (zie hier onder) over de kansen van Anders Betalen voor Mobiliteit (voorheen Rekening Rijden) voor de werkgelegenheid in het noorden van het land. Onze collega’s in provinciale staten stelden soortgelijke vragen aan het college van gedeputeerde staten.
Het heeft er alle schijn van dat deze nieuwe manier van betalen voor het gebruik van de wegen in Nederland ingevoerd gaat worden. De Haagse politiek lijkt daar rijp voor al zullen nog heel wat obstakels uit de weg moeten worden geruimd.
De koers is bepaald en nu moet de uitvoering worden voorbereid. Wij denken dat hier kansen liggen voor de werkgelegenheid van de rijksdienst in de noordelijke regio. Want voor de uitvoering van de publieke taken van ‘Anders Betalen voor Mobiliteit’ denkt het Rijk aan in het noorden gevestigde rijksdiensten: het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en het Agentschap Telecom (AT). Maar de ervaring leert inmiddels dat iets wat vanzelfsprekend lijkt, het niet is. En dat betekent dat de noordelijke bestuurders als een bok op de haverkist moeten gaan zitten om er voor te zorgen dat die werkgelegenheid ook echt in het noorden terecht komt. Vandaar onze vragen met als belangrijkste aandachtspunt: ga met de provincie aan de slag om te zorgen dat die werkgelegenheid naar het noorden en ook naar Groningen komt. Terechte vragen lijkt me. Want werkgelegenheid is en blijft een groot punt van aandacht. Werk maakt stad en burgers sterk en dat willen we toch zo houden, nietwaar?
 
En dan komt het antwoord. Vier keer ja met een zeer korte toelichting. Ja, er zijn contacten met de RDW, met het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) en de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM). Ja, we zijn bekend met de situatie en ja, we willen wel wat acquisitieactiviteiten verrichten. Nu weet ik wel dat de kwaliteit van antwoorden niet in de lengte zit maar in de inhoud. Maar het heeft er hier alle schijn van dat deze vragen nog maar even snel moesten worden beantwoord. Echt werk van werk maken lijkt er niet bij te zijn. Geen enthousiasme om te strijden voor een goede zaak. Gewoon vergeten dat één van de drie belangrijke spelers in de uitvoering van ‘Anders Betalen voor Mobiliteit’, namelijk het Agentschap Telecom, in onze stad is gevestigd en goed is voor 200 tot 300 arbeidsplaatsen. Op een proefwerk zouden deze antwoorden een onvoldoende scoren en goed zijn voor een nieuwe kans, want uiteindelijk ben ik de beroerdste niet. Op z’n Gronings zou ik zeggen: college, ‘t kon beter…
 

Bert Oost

www.dsg.nl