nieuws

08 jun 2001, 00:12

Gronings praalgraf Rombout Verhulst door zout aangetast

Een praalgraf in de provincie Groningen van een van de bekendste Nederlandse beeldhouwers uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, Rombout Verhulst, is door zout aangetast. Het betreft het praalgraf in de kerk van Midwolde van Anna van Ewsum en Carel van In- en Kniphuizen uit 1669.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Beeldhouwer Rombout Verhulst, geboren in Mechelen en later woonachtig in Den Haag, kreeg in Nederland bekendheid vanwege zijn grafmonumenten voor de adel en zeehelden als Maarten Tromp in zuid-Nederlandse barok-stijl.
Volgens de Rijksgebouwendienst is er in zijn praalgraf in de kerk van Midwolde zout aangetroffen in de bovenste laag van het oppervlak. Ook blijkt er een flinke hoeveelheid vuil aanwezig op het monument, dat volgens de Rijksgebouwendienst historische en artistieke waarde heeft en dat jaarlijks veel publiek trekt.
De aanwezigheid van het zout werd vastgesteld tijdens een test die werd gehouden in het kader van onderzoek naar een groot aantal monumentale objecten in Nederland. Aanleiding daarvoor was het zout dat tijdens onderhoudswerkzaamheden werd aangetroffen op de waslaag van het grafmonument van Willem van Oranje in de Delftse Nieuwe Kerk. In tegenstelling tot bij het praalgraf van Willem van Oranje vormt het zout op het Groningse monument geen directe bedreiging. Maar omdat het zout in de toekomst wel voor verval kan zorgen onderzoekt de Rijksgebouwendienst nu hoe grafmonument moet worden hersteld. De dienst is al begonnen met het verwijderen van het vuil.