nieuws

29 mrt 2001, 00:12

Gronings plan tegen artsenschaarste in Nederland

De Medische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een plan ingediend bij minister Hermans van onderwijs om de artsenschaarste in Nederland te verminderen. Minister Hermans heeft donderdag tijdens een bezoek aan Groningen laten weten dit te ondersteunen en het een goed initiatief te vinden om het artsentekort tegen te gaan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Medische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een plan ingediend bij minister Hermans van onderwijs om de artsenschaarste in Nederland te verminderen. Minister Hermans heeft donderdag tijdens een bezoek aan Groningen laten weten dit te ondersteunen en het een goed initiatief te vinden om het artsentekort tegen te gaan.
Volgens de Medische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen zou er voor de studenten die later toch niet in een ziekenhuis willen gaan werken ook een apart afstudeerprogramma moeten komen in de richting van arbeid, maatschappij en gezondheid. ‘Daarmee worden twee vliegen in één klap gevangen. Het betekent een differentiatie van de opleiding geneeskunde. Daarnaast komen er co-schapplaatsen vrij voor mensen die echt in ziekenhuizen willen gaan werken’. Het plan is gemaakt door prof. S. Poppema, decaan van de Medische Faculteit. Volgens hem is het mogelijk door de betere verdeling van de schaarse co-schapplaatsen in ziekenhuizen jaarlijks honderden artsen extra te laten instromen aan de acht medische faculteiten in Nederland.