nieuws

16 okt 2001, 00:12 door Robert Jan Oosterhaven

Gronings onderzoek: ‘Veilige School’ onveiliger voor meisjes

De aandacht voor seksuele intimidatie op scholen is aanzienlijk verminderd, sinds die in 1995 is ondergebracht in het bredere veiligheidsbeleid op scholen. Dit zeggen onderzoekers van het Centrum Genderstudies van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Begin jaren negentig hebben de meeste scholen een vertrouwenspersoon voor seksuele intimidatie aangewezen. Bij de invoering van ‘De Veilige School’ in 1995 kreeg de aanpak van pesten en geweld meer aandacht. Teveel, zegt onderzoeker G. Timmerman. ,,De vertrouwenspersonen hebben er in de loop der jaren zoveel taken bij gekregen, dat hun oorspronkelijke taak, het begeleiden en helpen bij gevallen van seksuele intimidatie, is ondergesneeuwd”, zegt zij.
De onderzoekers ondervroegen veertig vertrouwenspersonen en 2800 scholieren in de provincies Groningen en Utrecht. Tweederde van de vertrouwenspersonen zegt dat er op hun school geen structurele aandacht voor seksuele intimidatie (meer) is. Een andere uitkomst van het onderzoek is dat leerlingen sneller met hun leeftijdsgenoten praten over seksuele intimidatie dan met een vertrouwenspersoon van school. ,,Het huidige beleid van vertrouwenspersonen werkt niet meer”, zegt Timmerman daarom. ,,We zouden meer moeten werken met peer-mediation. Dat houdt in dat een scholier getraind wordt als vertrouwenspersoon. De drempel is dan lager.”