nieuws

17 sep 2009, 16:04

Gronings onderzoek: veel privé-informatie jeugd op internet

Bijna de helft van de internetgebruikers onder de zestien jaar is op internet wel eens privacygevoelige informatie over zichzelf tegen gekomen. Onder oudere websurfers ligt het percentage rond de 30 procent. Dat blijkt uit een online onderzoek van personenzoekmachine Wieowie.nl onder drieduizend gebruikers dat donderdag werd gepresenteerd. Volgens de onderzoekers gaat het daarbij vooral om foto’s, e-mailadressen en telefoonnummers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit het onderzoek blijkt verder dat het lastig is de gevonden informatie weer van internet te verwijderen. De helft van de ondervraagden die daartoe een poging ondernam lukte het niet de gegevens definitief van het net te halen.

Nederlanders hebben bovendien gemiddeld 3,3 profielen op sociale netwerken, zoals Hyves, Schoolbank en LinkedIn. Mensen tussen de 20 en 30 zijn wat betreft het aanmaken van sociale profielen het meest actief.