nieuws

28 feb 2003, 00:12

Gronings onderzoek: veel astmapatiëntjes overdag moe

Veel astmapatiëntjes die ’s nachts hoesten en door benauwdheid wakker worden zijn overdag vaak moe. Uit onderzoek van kinderlongarts A. Landstra, die promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) blijkt dat ruim een derde van deze groep overdag vermoeid is door deze nachtelijke problemen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Landstra verrichtte haar promotieonderzoek bij de onderafdeling Kinderlongziekten van de vakgroep Kindergeneeskunde van het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG).
Artsen werken met de richtlijn dat 's nachts door hoesten wakker worden, al dan niet in combinatie met benauwdheid, duidt op een ernstige astmavorm, aldus de RUG. Ongeveer 35 procent van de kinderen die 's nachts vaak wakker worden vanwege astma voelt zich daardoor overdag vermoeid. Jonge kinderen zijn hangerig of hebben bijvoorbeeld geen zin om te spelen, oudere kinderen kunnen zich slecht concentreren en zeggen zich moe te voelen op school, constateert Landstra. ,,Artsen moeten hier alert op zijn’’. Een derde van de ouders meldt het wakker worden uit zichzelf en dat is volgens de onderzoekster te weinig. ,,Vermoedelijk zijn de meeste ouders eraan gewend en weten ze niet dat dit kan duiden op een ernstigere vorm van astma’’.
Bij kinderen jonger dan vier jaar is voorzichtigheid geboden bij het hanteren van de richtlijn, benadrukt de RUG. Uit het onderzoek blijkt dat peuters met en zonder astma ongeveer even vaak wakker worden door hoesten. Bij peuters zonder astma kan de oorzaak van benauwd wakker worden bijvoorbeeld verkoudheid zijn of een virusinfectie. Bij oudere kinderen is de diagnose meestal terecht. Op de lange termijn is de behandeling van astma met medicijnen effectief. Zo is de longfunctie daardoor vaak beter. Verder blijken nachtelijke luchtwegklachten bij alle kinderen af te nemen naarmate ze ouder worden. Landstra promoveert op 10 maart 2003 aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Het bijnierhormoon cortisol, dat ontstekingen remt, speelt een belangrijke rol. Het blijkt dat astmapatiëntjes gedurende het hele etmaal een lager cortisolniveau hebben dan gezonde kinderen en kinderen met minder ernstig astma. Een aanvulling van dit lage niveau met synthetisch cortisol via een infuus blijkt de longfunctie bij vooral ernstige astma te verbeteren. ''Deze manier is uiteraard geen toepasbare klinische behandeling'', aldus Landstra.