nieuws

01 sep 2009, 09:09

Gronings onderzoek: jongeren uit achterstandsgebieden hebben vaker gedragsproblemen

Jongeren in de leeftijd van 11,5 tot 13,5 jaar oud in achterstandsgebieden hebben vaker gedragsproblemen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) naar de psychische gezondheid van 2250 jongeren in Noord-Nederland. Uit de resultaten blijkt dat jongeren uit achterstandsgebieden bijna twee keer zo vaak betrokken zijn bij vechtpartijen, brandstichting of diefstal dan in de meer welvarende gebieden. Volgens de onderzoekers maakt het daarbij niet uit of jongeren in de stad of op het platteland wonen. Het zogenoemde TRAILS-onderzoek spitste zich toe op jongeren in de leeftijd van 11,5 en 13,5 jaar oud omdat binnen deze twee jaar de meeste veranderingen plaatsvinden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De onderzoekers van het zogenaamde TRAILS-onderzoek begonnen in 2001 met het onderzoek naar een grote groep jongeren. Het doel van dit onderzoek was om na te gaan wat de invloed is van gebiedsachterstand en stedelijkheid op het vóórkomen en de ontwikkeling van gedragsmatige problemen bij jongeren. De kwalificatie ‘achterstandsgebied’ werd gebaseerd op gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau over werkloosheid, inkomen en opleidingsniveau.

 

De onderzoekers verstuurden drie vragenlijsten waarin jongeren en hun ouders werden gevraagd naar het gedrag van de jongeren. Daarnaast werden er ook vragen gesteld over de opvoeding, gezinssamenstelling en sociaal economische positie van de ouders. Twee jaar later vulden de deelnemers de vragenlijsten opnieuw in. In totaal deden ruim 2230 jongeren uit de provincies Groningen, Drenthe en Friesland mee aan het onderzoek.