nieuws

19 dec 2002, 00:12

Gronings onderzoek: eenderde van ouderen mijdt pinautomaten

Ongeveer eenderde van de Nederlandse ouderen neemt nooit geld op uit een pinautomaat. Veel van deze mensen weigeren te pinnen, omdat ze zich in het openbaar onveilig voelen. Ook missen ouderen het sociale contact als zij hun geld uit de muur trekken. Dit bleek uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit het onderzoek blijkt dat het persoonlijke contact tussen de cliënt en de baliemedewerker van een bank voor veel ouderen erg belangrijk is. Door de 'giralisering' en de automatisering van het betalingsverkeer is dit contact bij banken de afgelopen jaren steeds minder geworden.
De meeste ouderen die wel pinnen zijn hoger opgeleid, van het mannelijk geslacht en relatief jong. De respondenten die zeggen niet te willen pinnen wegens de onveiligheid is merendeels lager opgeleid, vrouw en relatief oud. Aan het onderzoek deden achthonderd ouderen tussen de 60 en de 90 mee.
Eenzesde deel van de onderzochte groep kan niet zonder hulp van anderen geld opnemen uit een pinautomaat. Dit kan komen door een lichamelijke handicap, slechte ogen of een motorische stoornis, maar ligt soms ook aan het feit dat de ouderen de werking van de apparatuur niet begrijpen.
Ouderenbonden stellen in een reactie op het onderzoek dat het streven naar efficiency van de banken echt te ver gaat. Zij hebben forse kritiek op het ,,dwingende pinbeleid’’ van bankfilialen en de afname van persoonlijke service aan de balie. Ouderen voelen zich als trouwe klant aan de kant gezet en hebben het gevoel dat zij niet meer over hun eigen geld kunnen beschikken.
Een groot deel van het probleem zou volgens de ouderenbonden al worden opgelost door geldautomaten binnen in de bank te plaatsen en medewerkers aan te stellen die ouderen kunnen helpen bij het opnemen van geld. De Vereniging van Nederlandse Banken (VNB), de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) en belangenorganisaties voor slechtzienden en gehandicapten gaan binnenkort rond de tafel zitten om het probleem te bespreken.
Een groot deel van het probleem zou volgens de ouderenbonden al worden opgelost door geldautomaten binnen in de bank te plaatsen en medewerkers aan te stellen die ouderen kunnen helpen bij het opnemen van geld. De Vereniging van Nederlandse Banken (VNB), de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) en belangenorganisaties voor slechtzienden en gehandicapten gaan binnenkort rond de tafel zitten om het probleem te bespreken.