nieuws

29 jul 2002, 00:12

Gronings dichterscollectief maakt in memoriamsite Claus

Vooruitlopend op het mogelijk nabije overlijden van prins Claus worden Nederlandse dichters nu al opgeroepen in memoriamgedichten over de prins-gemaal te schrijven. Deze actie is een initiatief van de Groningse stadsdichter Bart FM Droog.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op de site van het dichterscollectief waar Droog deel van uitmaakt, De dichters uit Epibreren, worden lezers opgeroepen lofdichten over de doodzieke prins te schrijven. Voor de ingezonden gedichten wordt een speciale pagina ingeruimd.
Droog werd volgens eigen zeggen op het idee gebracht door de foutieve melding van Wegener dat Claus was overleden. “En daarbij komt dat ik het een aardig idee vind dat Claus nog bij leven lofdichten over zichzelf kan lezen,” voegt hij toe.
De eerste reacties op de in memoriamactie zijn uitermate positief, weet Droog. Een aantal dichters heeft inmiddels toegezegd de pen ter hand te zullen nemen. Gedichten die de goedkeuring van de dichter krijgen, worden op de site gezet. Ook als de prins nog niet is overleden.
Droog geeft toe dat er valt te twisten over de goede smaak van de actie. Maar omdat de dichter ervan overtuigd is dat het overlijden van de prins aanstaande is, ziet hij geen kwaad in zijn oproep.
Gemeenteraadslid T. van Dalen (D66), die destijds het initiatief nam tot het instellen van een officiële stadsdichter, noemt Droogs actie ‘niet erg smaakvol’.