nieuws

04 sep 2008, 21:09

Gronings bedrijf zet aanval in op Google met listige zoekmachine

De Groninger startup Elkoog B.V. heeft Heeii.com ontwikkeld, een uitbreiding op de internetbrowser die continu een top 10 van interessante websites aanraadt die nauw verwant zijn aan de websites die worden bezocht. Heeii.com benadert de privacy van surfgedrag zo open mogelijk, en stelt deze ten dienste van de gebruikers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Privacy van surfgedrag wordt door Microsoft opportunistisch gehanteerd middels de introductie van de 'InPrivate-optie' die anoniem surfen mogelijk moet maken”, licht Edwin Kuipers, bedenker van Heeii.com toe, “Omdat het primair een bedreiging voor Google behelst. Wat ons betreft is de gebruiker het vertrekpunt als het om privacy gaat.”
De website van Heeii.com informeert gebruikers uitgebreid over privacy. Bovendien werkt Heeii alleen wanneer een gebruiker zich registreert en voorafgaand aan gebruik akkoord gaat met de voorwaarden. Hierdoor is de gebruiker in alle openheid geïnformeerd over de privacy van surfgedrag. Bovendien kunnen gebruikers van Heeii de dienst te allen tijde zelf aan- of uitzetten.


“Google laat wat privacy betreft lang niet het achterste van haar tong zien”, zegt Kuipers, “dus wat dat betreft is er zeker wat te zeggen voor een 'InPrivate-optie'. Maar dan wel ter bescherming van de gebruiker en niet van de positie van Microsoft op de zoekmachine markt.”

Ten dienste
Het surfgedrag staat volledig ten dienste van de gebruikers. Een individuele gebruiker krijgt inzicht in zijn of haar eigen zoekgedrag, en draagt – door simpelweg te surfen - bij aan de kwaliteit van de suggesties die Heeii aan de gebruikers presenteert. “De aanraders die ons systeem doet zijn volledig gebaseerd op impliciete feedback van de gebruikers zelf,” legt Kuipers uit, “waardoor onze database alleen gevuld wordt met courante en interessante webpagina’s.”

Wereldwijde potentie ?

Het Kennis Conversie Fonds en de Stichting ir. G.J. Smid Fonds onderschreven de potentie van Heeii reeds middels een investering. Marnix Pool, directeur van het Kennis Conversie Fonds, dicht Heeii.com wereldwijde potentie toe. "Heeii past ideaal in het profiel van onze fondsen. Het is een jong high tech bedrijf dat de innovatiekracht in Noord Nederland sterk kan vergroten. Het sluit perfect aan bij de in deze regio opgestelde speerpunten voor kennisontwikkeling en kennistransfer. De verbinding met de Rijksuniversiteit Groningen werkt wederzijds versterkend."


Het Kennis Conversie Fonds (KCF) is opgericht om het "gat" in de financieringsmarkt voor technostarters te dichten. Het KCF is een publiek gefinancierd investeringsfonds dat wordt beheerd door de Houdstermaatschappij van de Rijksuniversiteit Groningen. Het fonds wil investeren in jonge high tech bedrijven, eventueel ondersteund door vreemd vermogen, maar voornamelijk met aandelenkapitaal. Op deze manier wil het KCF de innovatiekracht in Noord Nederland vergroten. Het sluit hierbij goed aan bij de in deze regio opgestelde speerpunten voor kennisontwikkeling en kennistransfer. De doelstelling van KCF is om in de komende drie jaar 15 tot 20 technologiebedrijven te starten en daarmee op termijn 200 arbeidsplaatsen te creëren.

Het ir. G.J. Smid Fonds richt zich op het stimuleren van werkgelegenheid in Noord Nederland middels participaties in technisch innovatieve ondernemingen in deze regio.

http://www.heeii.com